Veden laadunvalvonnan työkaluina on val­von­ta­tut­ki­mus­oh­jel­man määräämät tarkastukset ja näytteenotot.


Ohjelma 2017-2021  

                                                  

Tar­kas­tus­pöy­tä­kir­jat:

28092017
15112018
12032020

Vesinäytteet:                               

29092016

01062017

01062017

28092017

15112018


29042021 raakavesi       

29042021 verkosto  

12102021 verkosto

30062022 


20102021 raakavesi
vuosi 2023
vuosi 2024